Enligt praxis och med hjärta

Vi på Skv Bygg är stolta över vårt sätt att bygga på. När du väl har ett projekt i tankarna börjar allt med ett kostnadsfritt hembesök där du får träffa oss och förklara dina tankar kring projektet och dess mål. Vi antecknar och noterar, kontrollerar förutsättningar och begränsningar samt diskuterar idéer för att i slutändan kunna leverera en detaljrik projektplan och offert. Dina drömmar och tankar är det som formar resultatet, därför finns vi med dig hela vägen och bistår med tips och idéer medan vi arbetar tillsammans. Projektledaren du träffar vid vårt första möte, är den som du har kontakt med under hela projekttiden och som du enkelt alltid kan nå.

Offerter och prissättning

Vi arbetar endast med fasta priser så att du slipper oroa dig för skenande fakturor och beskriver alla byggetapper tydlig och i punktform där det framgår vad som ingår eller inte. Våra offerter är alltid skräddarsydda då varje projekt skiljer sig åt. Priset specificeras på två sätt; innan och efter ROT avdrag. Vi har även möjlighet att hjälpa till med att delfinansiera ditt projekt med förmånliga villkor när du anställer oss som entreprenör.

Genomförande och avslut

Skv Bygg levererar nyckelfärdiga projekt och inkluderar alltid arbete, inköp av byggmaterial, byggstädning och bortforsling av byggavfall. Utöver det har vi även möjlighet att erbjuda inköp av material som är specifikt för ditt projekt som tex. inredning. På detta sätt har du oss som motpart om det mot all förmodan uppstår behov av garantiåtagande på inköpt material och inredning. Vår erfarna personal tar hand om alla arbetsmoment, utan att anlita underentreprenörer. Vid projektslut går vi tillsammans igenom alla moment och ställer ut garantier och intyg.